Kategórie
Abdrushin
Posolstvo Grálu

Posolstvo GráluAbd-ru-shin

VO SVETLE PRAVDY - POSOLSTVO GRÁLU

Čo je Posolstvo Grálu?...

Posolstvo Grálu je hlavné dielo jeho autora Abd-ru-shina (Oskar Ernst Bernhardt, 1875-1941) s knižným titulom Vo Svetle Pravdy -- Posolstvo Grálu. Abd-ru-shin v ňom zhrnul 168 svojich prednášok, ktoré na seba svojím obsahom vzájomne nadväzujú, a tak vzniká obraz celého stvorenia. Logický sled myšlienok pritom uľahčuje čitateľovi pochopenie - napriek tomu ho autor v úvode k Posolstvu Grálu výslovne vyzýva k tomu, aby "toto vecné skúmal vecne".

Trojzväzkové dielo poskytuje duchovnú pomoc pri problémoch, s ktorými sa v živote stretávame, ako sú napríklad otázky: odkiaľ prichádzame a kam ideme, čo je osud, karma, Božia spravodlivosť, slobodná vôľa človeka, poslanie Syna Božieho Ježiša, prírodné zákony a zákony vo stvorení a mnohé iné. Čím vážnejšie overujeme vysvetlenia "Posolstva Grálu" meradlom života, o to viac pravdy z nich vyžaruje. V takomto zmysle sa vysvetľuje titul diela Vo Svetle Pravdy.

V širokom spektre svojich tém podáva Posolstvo Grálu vysvetlenia aj ku "Grálu". Zatiaľ čo staré ságy a legendy i modernejšie umelecké diela predstavujú Grál ako pozemský mýtus, bez toho aby logicky správne vysvetlili jeho význam, popisuje Abd-ru-shin Grál ako najvyššiu duchovnú skutočnosť: je to spojovací bod medzi Stvoriteľom a jeho stvorením.

ABD-RU-SHIN

Kto je Abd-ru-shin?
Podrobný životopis
Posolstvo Grálu
Ukážky z diela na stiahnutie
INFORMÁCIE

Stiftung Gralsbotschaft
Obchodné podmienky
Reklamácie
Ochrana osobných údajov
ZÁKAZNÍK

Košík
Zmena údajov
Objednávka
OBĽÚBENÉ KATEGÓRIE

Vo svetle Pravdy
Knižná séria Zaviate doby sa prebúdzajú
Edícia Svet Grálu
© 2018 efezus.sk, internetový obchod nakladateľstva Efezus s.r.o., všetky práva vyhradené