Kategórie
Abdrushin
Posolstvo Grálu

Posolstvo GráluAbd-ru-shin

VO SVETLE PRAVDY - POSOLSTVO GRÁLU

Čo je Posolstvo Grálu?...

Posolstvo Grálu je hlavné dielo jeho autora Abd-ru-shina (Oskar Ernst Bernhardt, 1875-1941) s knižným titulom Vo Svetle Pravdy -- Posolstvo Grálu. Abd-ru-shin v ňom zhrnul 168 svojich prednášok, ktoré na seba svojím obsahom vzájomne nadväzujú, a tak vzniká obraz celého stvorenia. Logický sled myšlienok pritom uľahčuje čitateľovi pochopenie - napriek tomu ho autor v úvode k Posolstvu Grálu výslovne vyzýva k tomu, aby "toto vecné skúmal vecne".

Trojzväzkové dielo poskytuje duchovnú pomoc pri problémoch, s ktorými sa v živote stretávame, ako sú napríklad otázky: odkiaľ prichádzame a kam ideme, čo je osud, karma, Božia spravodlivosť, slobodná vôľa človeka, poslanie Syna Božieho Ježiša, prírodné zákony a zákony vo stvorení a mnohé iné. Čím vážnejšie overujeme vysvetlenia "Posolstva Grálu" meradlom života, o to viac pravdy z nich vyžaruje. V takomto zmysle sa vysvetľuje titul diela Vo Svetle Pravdy.

V širokom spektre svojich tém podáva Posolstvo Grálu vysvetlenia aj ku "Grálu". Zatiaľ čo staré ságy a legendy i modernejšie umelecké diela predstavujú Grál ako pozemský mýtus, bez toho aby logicky správne vysvetlili jeho význam, popisuje Abd-ru-shin Grál ako najvyššiu duchovnú skutočnosť: je to spojovací bod medzi Stvoriteľom a jeho stvorením.

ABD-RU-SHIN

Kto je Abd-ru-shin?
Podrobný životopis
Posolstvo Grálu
Ukážky z diela na stiahnutie
INFORMÁCIE

O nás
Stiftung Gralsbotschaft
Obchodné podmienky
Reklamácie
ZÁKAZNÍK

Košík
Zmena údajov
Objednávka
OBĽÚBENÉ KATEGÓRIE

Vo svetle Pravdy
Knižná séria Zaviate doby sa prebúdzajú
Edícia Svet Grálu
© 2015 efezus.sk, internetový obchod nakladateľstva Efezus s.r.o., všetky práva vyhradené