Kto je Abd-ru-shin?

Autor trojdielneho spisu Vo svetle Pravdy - Posolstvo Grálu je Nemec a narodil sa v roku 1875 v Biskupiciach (Bischofswerda) pri Drážďanoch (Sasko). Jeho občianske meno je Oskar Ernst Bernhardt. Pod menom Abd-ru-shin písal a uverejňoval prednášky svojho Posolstva Grálu. Absolvoval obchodné vzdelanie a v roku 1897 založil v Drážďanoch obchodný podnik. Po roku 1900 podnikol niekoľko ciest do zahraničia a dojmy z nich spracoval v románoch a divadelných hrách. Pri vypuknutí 1. svetovej vojny bol počas ciest po Anglicku internovaný a až do konca vojny držaný v zajatí. V týchto rokoch poznal vnútornú núdzu mnohých ľudí a prebudila sa v ňom túžba pomáhať.

Po prepustení z internačnej väzby sa v roku 1919 vrátil späť do Drážďan. Spočiatku bol opäť literárne činný. Od roku 1923 začal písať a uverejňovať prvé prednášky Posolstva Grálu. V roku 1924 sa presťahoval do Horného Bavorska a v roku 1928 sa usadil na Vomperbergu v Tyrolsku (Rakúsko). Tu dokončil svoje hlavné dielo "Posolstvo Grálu". Keď bolo v roku 1938 Rakúsko zabrané nacionálne-socialistickým Nemeckom, bol jeho majetok v Tyrolsku vyvlastnený a on sám tam nesmel zostať.

Abd-ru-shin zomrel začiatkom decembra 1941. Svoje posledné roky prežil pod dozorom gestapa v Kipsdorfe (v Krušných horách). Čas izolácie využil na redakčné prepracovanie Posolstva Grálu. Keď po vojne vrátili spojenci rodine Bernhardtových majetok na Vomperbergu, mohol tam byť Abd-ru-shinovi vybudovaný náhrobok.