Posolstvo Grálu

Čo je Posolstvo Grálu?...

Posolstvo Grálu je hlavné dielo jeho autora Abd-ru-shina (Oskar Ernst Bernhardt, 1875-1941) s knižným titulom Vo Svetle Pravdy -- Posolstvo Grálu. Abd-ru-shin v ňom zhrnul 168 svojich prednášok, ktoré na seba svojím obsahom vzájomne nadväzujú, a tak vzniká obraz celého stvorenia. Logický sled myšlienok pritom uľahčuje čitateľovi pochopenie - napriek tomu ho autor v úvode k Posolstvu Grálu výslovne vyzýva k tomu, aby "toto vecné skúmal vecne".

Trojzväzkové dielo poskytuje duchovnú pomoc pri problémoch, s ktorými sa v živote stretávame, ako sú napríklad otázky: odkiaľ prichádzame a kam ideme, čo je osud, karma, Božia spravodlivosť, slobodná vôľa človeka, poslanie Syna Božieho Ježiša, prírodné zákony a zákony vo stvorení a mnohé iné. Čím vážnejšie overujeme vysvetlenia "Posolstva Grálu" meradlom života, o to viac pravdy z nich vyžaruje. V takomto zmysle sa vysvetľuje titul diela Vo Svetle Pravdy.

V širokom spektre svojich tém podáva Posolstvo Grálu vysvetlenia aj ku "Grálu". Zatiaľ čo staré ságy a legendy i modernejšie umelecké diela predstavujú Grál ako pozemský mýtus, bez toho aby logicky správne vysvetlili jeho význam, popisuje Abd-ru-shin Grál ako najvyššiu duchovnú skutočnosť: je to spojovací bod medzi Stvoriteľom a jeho stvorením.