Stiftung Gralsbotschaft

Hlavné Abd-ru-shinovo dielo Vo svetle Pravdy - Posolstvo Grálu bolo za vojny nacistami zakázané a mohlo byť znovu vydávané iba po roku 1945. V roku 1950 bola v Nemecku z popudu autorovej manželky pani Márie Bernhardtovej zriadená nadácia Stiftung Gralsbotschaft (dnes so sídlom v Stuttgarte) a neskôr pridružené nakladateľstvo Verlag der Stiftung Gralsbotschaft v Ditzingene pri Stuttgarte. Nadácia sa stala centrom pre vydávanie a šírenie Posolstva Grálu v celom svete.

V Československu bolo Posolstvo Grálu prvý krát vydané v roku 1932 a čoskoro u nás našlo rad pozorných a nadšených čitateľov. Za vojny bola kniha totalitným nacistickým režimom zakázaná a stúpenci Posolstva Grálu prenasledovaní. Po oslobodení v roku 1945 nasledovalo niekoľko voľných rokov a potom ďalší zákaz totalitným režimom. Od roku 1989 je Posolstvo Grálu dostupné v kníhkupectvách a jeho čitatelia sa môžu slobodne stýkať.